Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград


От 6.12.2021г. родители, желаещи децата им да се върнат в присъствено обучение, могат да подадат заявление.На 6.12. от 7:30 до 8:00 ще бъде направено и тестване с щадящ тест за COVID-19 в класните стаи, преди часовете. Изискване за учениците е да не са яли и пили течности поне 30 минути преди теста. Тестът се извършва всеки понеделник, от 7:30 ч. или през първия учебен ден от седмицата, ако има почивни дни.За последващи тествания ще се спазват указанията на МОН и МЗ.
Информация за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/, т.е в дистанционно обучение, от 20.10.2021 г. :Според решение на министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, оповестено на брифинг в МЗ за мерки според определяне на региони в тъмночервената зона по брой на заразени с COVID-19 лица: В периода 21-28.10.2021 г. и нататък до следваща заповед всички випуски се обучават дистанционно, с времетраене на часовете по 35 мин.
Информация за преминаване на ротационен принцип на обучение от 12.10.2021 г. Според решение, взето на проведеното онлайн заседание на Областния оперативен щаб във връзка с влизането на Софийска област в тъмночервената зона по брой на заразени с COVID-19 лица:В периода 12-17.10.2021 г. 8 и 12 клас се обучават присъствено, 9, 10 и 11 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда.В периода 18-24.10.2021 г., 10 клас се обучават присъствено, 9, 11 и 12 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

История на ПГТМ "Христо Ботев"

Открита е на 27.08.1962г. в отговор на бързо развиващата се тогава промишленост в Ботевград. От 1967 ПГТМ"Христо Ботев" се настанява в собствена сграда, а през 1972г. се открива и общежитие. В края на 2013г. то е основно ремонтирано и реконструирано по ОП "Регионално развитие".

Мотото на гимназията е: "Училище с традиции и бъдеще", защото успешно съчетава професионалното обучение по традиционните специалности (Автотранспортна техника, Промишлена електроника) и съвременни с поглед в бъдещето (Газова техника, Компютърна техника и технологии, Системно програмиране, Бизнес администрация, Посредник на трудовата борса).

От създаването си до сега ПГТМ "Христо Ботев" защитава своя престиж на елитно професионално учебно заведение, подготвящо висококвалифицирани специалисти. В направената от Министерството на образованието, младежта и науката класация Топ 5 на професионалните училища в България за реализацията на завършилите ученици на пазара на труда, ПГТМ "Христо Ботев" заема второ място. Това е доказателство за качеството на образованието, което училището предлага.

Учителският колектив е екип от опитни педагози, специалисти в своята област, желаещи да докажат себе си учители, повечето от които с придобита професионално-квалификационна степен.

Училището разполага с много добра материално-техническа база:

  • 25 класни стаи, оборудвани с бели дъски и нови ученически бюра и столове;

  • Учебни работилници и лаборатории, подсигуряващи практическото обучение по всички специалности;

  • 8 компютърни кабинета, оборудвани с най-съвременни компютърни системи и с непрекъснат достъп до високоскоростен интернет;

  • Библиотека с над 17000 тома художествена и техническа литература;

  • Физкултурен салон, фитнес и тенис зали;

  • Здравен кабинет.

През 2007г. училището получава лицензия от НАПОО за регистриране на Център за професионално обучение. Това дава възможност за възпитаниците на ПГТМ "Христо Ботев"едновременно с изучаването на основната специалност да получават и допълнителна квалификация на преференциални цени по следните професии:Още по темата...

ЗА ПАТРОНА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И МЕНИДЖМЪНТ "ХРИСТО БОТЕВ":

Емблеми на училището от създаването му през 1962г. до днес

Знаме на ПГТМ "Христо Ботев"Мото

"Училище с традиции и бъдеще"