Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград


Информация за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/, т.е в дистанционно обучение от 20.10.2021 г. :Според решение на министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, оповестено на брифинг в МЗ за мерки според определяне на региони в тъмночервената зона по брой на заразени с COVID-19 лица: В периода 21-28.10.2021 г. всички випуски се обучават присъствено,
Информация за преминаване на ротационен принцип на обучение от 12.10.2021 г. Според решение, взето на проведеното онлайн заседание на Областния оперативен щаб във връзка с влизането на Софийска област в тъмночервената зона по брой на заразени с COVID-19 лица:В периода 12-17.10.2021 г. 8 и 12 клас се обучават присъствено, 9, 10 и 11 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда.В периода 18-24.10.2021 г., 10 клас се обучават присъствено, 9, 11 и 12 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

История на ПГТМ "Христо Ботев"

Открита е на 27.08.1962г. в отговор на бързо развиващата се тогава промишленост в Ботевград. От 1967 ПГТМ"Христо Ботев" се настанява в собствена сграда, а през 1972г. се открива и общежитие. В края на 2013г. то е основно ремонтирано и реконструирано по ОП "Регионално развитие".

Мотото на гимназията е: "Училище с традиции и бъдеще", защото успешно съчетава професионалното обучение по традиционните специалности (Автотранспортна техника, Промишлена електроника) и съвременни с поглед в бъдещето (Газова техника, Компютърна техника и технологии, Системно програмиране, Бизнес администрация, Посредник на трудовата борса).

От създаването си до сега ПГТМ "Христо Ботев" защитава своя престиж на елитно професионално учебно заведение, подготвящо висококвалифицирани специалисти. В направената от Министерството на образованието, младежта и науката класация Топ 5 на професионалните училища в България за реализацията на завършилите ученици на пазара на труда, ПГТМ "Христо Ботев" заема второ място. Това е доказателство за качеството на образованието, което училището предлага.

Учителският колектив е екип от опитни педагози, специалисти в своята област, желаещи да докажат себе си учители, повечето от които с придобита професионално-квалификационна степен.

Училището разполага с много добра материално-техническа база:

  • 25 класни стаи, оборудвани с бели дъски и нови ученически бюра и столове;

  • Учебни работилници и лаборатории, подсигуряващи практическото обучение по всички специалности;

  • 8 компютърни кабинета, оборудвани с най-съвременни компютърни системи и с непрекъснат достъп до високоскоростен интернет;

  • Библиотека с над 17000 тома художествена и техническа литература;

  • Физкултурен салон, фитнес и тенис зали;

  • Здравен кабинет.

През 2007г. училището получава лицензия от НАПОО за регистриране на Център за професионално обучение. Това дава възможност за възпитаниците на ПГТМ "Христо Ботев"едновременно с изучаването на основната специалност да получават и допълнителна квалификация на преференциални цени по следните професии:Още по темата...

ЗА ПАТРОНА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И МЕНИДЖМЪНТ "ХРИСТО БОТЕВ":

Емблеми на училището от създаването му през 1962г. до днес

Знаме на ПГТМ "Христо Ботев"Мото

"Училище с традиции и бъдеще"