Ваканции

Ваканции за 2021/2022уч. год.:

I срок

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна


01.02.2022 г. – междусрочна


II срок

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас


Начало на II срок:

02.02.2022 г. – I - XII клас


Край на II срок:

30.06.2022 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г.

за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас).

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)


Неучебни дни:

18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас