Ваканции

Ваканции за 2020/2021уч. год.:

I срок

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна


30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна

II срок

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас


Начало на II срок:

04.02.2021 г. – I - XII клас


Край на II срок:

30.06.2021 г. – VIII – IХ клас (18 учебни седмици)

14.07.2021 г. – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)


Неучебни дни:

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. – втори ДЗИ

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас