Ваканции

Ваканции за 2022/2023уч. год.:

I срок

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. есенна

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. коледна


01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна


II срок

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за I - XI клас

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за XII клас


Начало на II срок:

06.02.2023 г. – I - XII клас


Край на II срок:

30.06.2023 г. за VII – XI клас

(18 учебни седмици + 2 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 15.07.2023 г. за Х и и XI клас

16.05.2023 г. за XII клас (13 учебни седмици)


Неучебни дни:

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас