Ваканции

Ваканции за 2023/2024уч. год.:

I срок

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. есенна

23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. коледна 


03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна  


II срок

30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за I - XI клас

05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за XII клас 


Начало на II срок:

06.02.2024 г. – I - XII клас 


Край на II срок: 


28.06.2024 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г.

за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

13.05.2024 г. XII клас (13 учебни седмици)


Неучебни дни:

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII