Електронен дневник

От 2022/23 учебна година ПГТМ "Христо Ботев" ползва НЕИСПУО /Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование/ за училищна документация и електронен дневник.

Профилите на учениците са генерирани от МОН от 2019г.

Родителите се регистрират с код, получен от ученика при начално влизане.


За информация и помощ, свързани с ползване на електронния дневник, търсете класните ръководители, ръководството на училището или преподавател Антоанета Йотова (компютърен кабинет 412)