Електронен дневник

Електронен дневник

Професионалната гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград използва електронния дневник АдминПлюс на фирма АдминСофт Плюс ООД.

Електронният дневник АдминПлюс (https://platform.adminplus.bg/) е уеб-базиран и може да се ползва през всички стандартни интернет-браузъри (Mozilla, Chrome, Microsoft Edge, IE и др.).

Електронният дневник АдминПлюс има собствена система за идентификация и автентикация на потребителите на различни нива - администратор на дневника, учител, родител, ученик.

Всеки потребител може да я ползва от компютър или друго устройство с активна интернет връзка, без ограничение във времето на ползване.

Учениците получават лично своя предварително генериран персонален код за регистрация в системата на платформата АдминПлюс

На родителските срещи на родителите се дава кода за достъп до уеб- базираната платформа Админплюс. С получения код ще могат да направят регистрация и да влизат в двата модула – модул „Комуникации“ и модул „Електронен дневник“ за училищна информация, свързана с техните деца.

Стъпки за присъединяване към уеб – базираната платформа на АдминПлюс и модулите „Комуникация“ и „Електронен дневник“:

  • Отваряне на URL-адреса на продукта https://platform.adminplus.bg/ или инсталация на мобилното приложение „Админ плюс“ за телефон или таблет

  • Регистриране в системата на платформата с получения код.

  • За последващ достъп през браузер се ползва поща и парола от първоначалната регистрация

За информация и помощ, свързани с ползване на електронния дневник, търсете класните ръководители, ръководството на училището или преподавател Антоанета Йотова (компютърен кабинет 412)