Професионална гимназия по техника и мениджмънт

 "Христо Ботев",  Ботевград

Четете училищния вестник  "Междучасие".

Следвайте ни във Фейсбук страницата на училището.

За споделени новини с екипа и авторски материали -->  newspaper_pgtm@pgtmbg.com


История на ПГТМ "Христо Ботев"

Открита е на 27.08.1962г. в отговор на бързо развиващата се тогава промишленост в Ботевград. От 1967 ПГТМ"Христо Ботев" се настанява в собствена сграда, а през 1972г. се открива и общежитие. В края на 2013г. то е основно ремонтирано и реконструирано по ОП "Регионално развитие".

Мотото на гимназията е: "Училище с традиции и бъдеще", защото успешно съчетава професионалното обучение по традиционните специалности (Автотранспортна техника, Промишлена електроника) и съвременни с поглед в бъдещето (Газова техника, Компютърна техника и технологии, Системно програмиране, Бизнес администрация, Посредник на трудовата борса).

От създаването си до сега ПГТМ "Христо Ботев" защитава своя престиж на елитно професионално учебно  заведение, подготвящо висококвалифицирани специалисти. В направената от Министерството на образованието, младежта и науката  класация Топ 5 на професионалните училища в България за реализацията на завършилите ученици на пазара на труда, ПГТМ "Христо Ботев" заема второ място. Това е доказателство за качеството на образованието, което училището предлага.

Учителският колектив е екип от опитни педагози, специалисти в своята област, желаещи да докажат себе си учители, повечето от които с придобита  професионално-квалификационна степен.

Училището разполага с много добра материално-техническа база:

През 2007г. училището получава лицензия от НАПОО за регистриране на Център за професионално обучение. Това дава възможност за възпитаниците на ПГТМ "Христо Ботев"едновременно с изучаването на основната специалност да получават и допълнителна квалификация на преференциални цени по следните професии:Още по темата...

ЗА ПАТРОНА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И МЕНИДЖМЪНТ "ХРИСТО БОТЕВ":

 Емблеми на училището от създаването му през 1962г. до днес

 Знаме на ПГТМ "Христо Ботев"Мото

"Училище с традиции и бъдеще"