архив "SchoolNet"

"SchoolNet" е вестник, издаван от ученици на ПГТМ "Христо Ботев", отразяващ училищния живот, но също така забавлява и обогатява своите читатели с теми от различни области

година 1-ва /учебна 2008/2009 г./

година 2-ра /учебна 2009/2010 г./

година 3-та /учебна 2010/2011 г./

година 4-та /учебна 2011/2012 г./

година 5-та /учебна 2012/2013 г./

година 6-та /учебна 2013/2014 г./

година 7-ма /учебна 2014/2015 г./

година 8-ма /учебна 2015/2016 г./

година 9-та /учебна 2016/2017 г./

година 10-та /учебна 2017/2018 г./