Новини-1

Post date: Feb 16, 2016 12:51:5 AM

Новини

Ученик на Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - ПЪРВИ на Национална олимпиада по Техническо чертане

Иван Димитров Тодоров - ученик от 12- б клас на ПГТМ "Христо Ботев" - Ботевград участва в Националната олимпиада по Техническо чертане, която се проведе от 9 до 11 май 2008г. в Технически университет София, филиал гр.Пловдив. Състезаваха се 35 ученици от професионални гимназии в страната от 10 до 13 клас. Иван Тодоров получи оценка Отличен 6,00, което се случва за първи път на национална олимпиада по Техническо чертане. Оценката се признава при кандидатстване в Техническите университети в България. От проведените до сега 24 олимпиади, в 19 от тях са участвали ученици, подготвяни от инж.Ваня Петкова - преподавател в ПГТМ "Христо Ботев" - Ботевград.