Новини-7

Post date: Feb 16, 2016 12:51:5 AM

Новини

Ученици от ПГТМ с отлични резултати в "Ние сме най-добрите"

На 16 март в гр.Монтана се проведе Първи ученически конкурс "Ние сме най-добрите", организиран от ПТГ"Юрий Гагарин"- гр.Монтана и ТУ Габрово. В него взеха участие 31 ученици от професионални гимназии. ПГТМ "Христо Ботев" - Ботевград беше представена от 7 ученици от ХІІ-а клас, специалност "Автотранспортна техника" с ръководители инж.Цветeлина Михова и инж. Кирил Кирилов.

Учениците се съревноваваха с познанията си по общотехническа подготовка. Резултатите от проведения ученически конкурс са приравнени към оценки от кандидат студентски изпит. С тях учениците имат право да кандидатстват за всичките 13 инженерни специалности в ТУ Габрово.

При максимално възможни 100 точки ботевградските представители постигнаха следните резултати: Владимир Стоичков - 98т. /Отл. 6/, Деян Добринов - 95т. /Отл. 6/, Валери Матеев - 91т. /Отл. 6/, Иво Димитров - 88т. /Отл. 6/, Иван Танкински - 87т. /Отл. 6/, Славян Цанков - 59т. /Мн. добър 5/ и Марин Данчев- 58т. /Мн. добър 5/.