Erasmus-2017

Проекти

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“

Основната цел на проекта „Търсещи, знаещи и можещи в Европа“ e да се повиши качеството на професионалното образование в ПГТМ „Христо Ботев“- гр.Ботевград, чрез обучение в процеса на работа проведено в реална работна среда във фирмите им подсигурени от партньора - ESMOVIA, Валенсия, Испания - JR Valle - J.R. Engine, Spamovil, Autos Montalt Delegación Ford - Autos Montalt, Motor Village и APP Quart Informatica, APP Patraix Informatica, Компютърна кутия, Odin Soluciones Informaticas.

Конкретните цели:

· да се подобрят знанията, уменията, компетентностите и квалификацията на 16 участника от ПГТМ;

· да се повиши атрактивността на професионалното образование и обучение в Община Ботевград;

· да се продължи взаимодействието и сътрудничеството между ПГТМ, Ботевград и ESMOVIA, Валенсия, Испания, като представители на две европейски държави, имащи отношение към професионалното образование и обучение;

· учениците да проучат европейският опит в конкретна област – АТТ и КТТ;

· да придобият и развият ключови умения и компетентности, необходими за по-добрата професионална реализация на европейския пазар на труда;

· да се засили привлекателността на професионалното образование и да се мотивират учениците за личностно и професионално развитие в тази област;

· да се стимулира иновативното мислене на обучаемите в професионалната им квалификация, особено по отношение на работата с нови технологии и техника, инструменти, и софтуер, както и по отношение на използването на възможностите на ИКТ в подготовката, провеждането и разпространението на проекта;

· да се подобрят социалните умения в международна среда.

---------------------------------------------------------- http://hrdc.bg/ -------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“

Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС)

и

Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград