erasmus-2020 Portugal

Проекти

ПРОЕКТ 2020-1-BG01-KA102-078162 „Обучение чрез опит“

Основната цел на проекта "Обучение чрез опит" е личностно и професионално развитие чрез практика на реални работни места в европейска страна за 15 ученици от 11 и 12 клас в специалностите: „Компютърна техника и технологии“, „Икономическа информатика“ и „Бизнес администрация“.

В резултат на мобилността учениците ще: придобият нови знания и опознаят нови техники и технологии в професионалната си област; подобрят професионалните си умения и компетенции при решаване на реални практически задачи; приложат придобитите знания за конкретни дейности в реален контекст на работа- развитие на работни навици, предприемачески дух и чувство за професионална отговорност; познават корпоративната организация; подобрят нивото на чужд език; добавят към опита си знания за нови технологии и методологии; подобрят социалните си умения- адаптация, комуникация и сътрудничество; формират професионални взаимоотношения с лица, групи, общности; развият способност за инициативност и работа в екип.

---------------------------------------------------------- http://hrdc.bg/ -------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“

Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС)

и

Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград