Erasmus-2020 Португалия

ПРОЕКТ 2020-1-BG01-KA102-078162 „Обучение чрез опит“

Проекти

Основната цел на проекта "Обучение чрез опит" е личностно и професионално развитие чрез практика на реални работни места в европейска страна за 15 ученици от 11 и 12 клас в специалностите: „Компютърна техника и технологии“, „Икономическа информатика“ и „Бизнес администрация“.

В резултат на мобилността учениците ще: придобият нови знания и опознаят нови техники и технологии в професионалната си област; подобрят професионалните си умения и компетенции при решаване на реални практически задачи; приложат придобитите знания за конкретни дейности в реален контекст на работа- развитие на работни навици, предприемачески дух и чувство за професионална отговорност; познават корпоративната организация; подобрят нивото на чужд език; добавят към опита си знания за нови технологии и методологии; подобрят социалните си умения- адаптация, комуникация и сътрудничество; формират професионални взаимоотношения с лица, групи, общности; развият способност за инициативност и работа в екип.

МОБИЛНОСТ

В периода 27.03- 10.04.2022г. се проведе мобилността по Програма Еразъм +, Проект № 2020-1-BG01-KA102-078162, „Обучение чрез опит“ за 15 ученици от ПГТМ „Христо Ботев“ в специалностите „Бизнес администрация“ и „Компютърна техника и технологии“ в гр. Брага, Португалия.

Вследствие на мобилността участниците споделиха, че освен личностното и професионално израстване и придобит ценен опит, те са се насладили на едно невероятно изживяване, опознавайки чужда страна и култура, чрез организираните визити до Bom Jesus do Monte, Sameiro, Брага, Порто, Лисабон, Фатима и запознавайки се с нови хора, които са променили мирогледа им и са ги мотивирали да се развиват в професионалното си направление. Всеобщата им удовлетвореност от това неповторимо преживяване ще остане завинаги в съзнанието им. още

клип

---------------------------------------------------------- http://hrdc.bg/ -------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“

Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС)

и

Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград