proekt_uspeh

Проекти

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05

"ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА"

"УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ"

УСПЕХ

Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград

Координатор за региона: Регионален инспекторат по образованието -

София област

Клубове по извънкласна дейност в ПГТМ "Христо Ботев" - Ботевград:

Клуб "Аз и животните" - Информация за най-различни видове животни - от обитателите на морските дълбини, до високолетящите птици; животни, застрашени от изчезване; смайващи факти за най-големите, най - бързите и най-ужасяващите животни на планетата.

Ръководител:Йорданка Проткинска

Клуб "Как да се обличам и държа в обществото? Успешно поведение на младата дама и младия господин."- Изгpажданe на изиcкан cтил и култуpа на oбщуванe в личния и пpoфecиoналния живoт; cпазване правилата на дoбрия тoн навcякъде и при вcякакви oбcтoятелcтва.

Ръководител:Цветана Герова

Клуб "Историята на моя град" - Ботевград от древността до наши дни; историко-географски преглед на региона; история и развитие на училището.

Ръководител:Мая Върванова

Клуб "Хороводец" - Запознаване с характерните особености на етнографските области в България; разучаване на хора от различните области; разучаване на танц.

Ръководител:инж.Нина Петкова

Клуб "Моят свят - Бъдещ еколог"- Информация за екoлoгичнитe пpoблeми, пред които е изправено човечеството и начините за oпaзвaнeтo нa пpиpoднaтa сpeдa.

Ръководител:Спаска Недева

Клуб "Образование по околна среда-път към устойчиво развитие"-Запознаване с проблемите, произтичащи от потреблението на възобновяемите ресурси по-бързо, отколкото те могат да се възпроизвеждат и последствията от това върху планетата.

Ръководител:Светла Цанова