start

Проекти

ИНФОРМАЦИЯ

за стартиране изпълнението на дейностите по проект

"Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "Регионално развитие" 2007-2013 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие"

ОПЕРАЦИЯ 1.1: "Социална инфраструктура"

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:

"Подкрепа за осъществяване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали"

БЕНЕФИЦИЕНТ: Министерство на образованието, младежта и науката

ДОГОВОР № BG161PO001/1.1-02/2008/001-3 - ПГТМ "Христо Ботев" - Ботевград

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 1 123 494 лева

в т.ч. Финансиране от Европейския съюз: 954 970 лева

в т.ч. Национално финансиране: 168 524 лева

Основната цел, която сме си поставили, е да се създаде многофункционална и ефективна инфраструктура в общежитието на Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев, допринасяща за повишаване привлекателността на училището и подобряване на жизнената и работна среда.

Дейностите, с които ще се постигнат тази цел включват цялостна реконструкция и ремонт на общежитието на ПГТМ "Христо Ботев". На партерния етаж ще се оформят зали за спортна дейност - фитнес зали за момчета и момичета, с необходимите съблекални и душове, зала за билярд и тенис на маса. В непосредствена близост до фоайето ще се устроят две стаи за инвалиди. До входното стълбище ще се изгради рампа за инвалиди.

Първи, втори и трети етажи ще се преустроят и ще се изградят по 19 стаи за по двама ученика. Всяка стая е със самостоятелен санитарен възел и преддверие с вграден гардероб. Към всеки две стаи е предвидена лоджия. Стаите ще се обзаведат с по две легла и самостоятелни нощни шкафчета, библиотечен шкаф и две бюра със столове. На всеки етаж се предвижда и стая за дежурен възпитател. Стълбищата по етажите ще се затворят с витрини, с димоуплътнени врати. На четвъртия етаж ще се оформи многофункционална зала за събирания, провеждане на родителски срещи и празненства със 120 места, малка зала и складове към тях, както и необходимите санитарни възли и гардероб.

Всички прозорци и витрини ще се подменят с нови - алуминиеви и PVC, със стъклопакет. Ще се подменят ВиК, елекро и отоплителна инсталация на сградата. В баните и тоалетните ще се постави теракот, фаянс и необходимото оборудване. Таваните и стените ще се шпакловат и боядисат с латекс и ще се монтира ламиниран паркет. Ще се подмени хидроизолацията на покрива. Фасадите на сградата ще се облекат с топлоизолация 10 см, двукратна шпакловка на полимерна мрежа и мазилки по архитектурен детайл.

Резултатите, които целим да постигнем, са подобрена образователната инфраструктура на ПГТМ "Христо Ботев" - Ботевград, реализирана икономия на енергия от обновяването на сградата, подобрено качеството на живот, жизнената и работна среда, повишена привлекателността на училището и на региона.