Самостоятелна форма

Самостоятелна форма на обучение

Тук следете информация и графици за ученици в самостоятелна форма на обучение.

Януарска сесия, учебна 2020/2021 г.

заповед за Януарска сесия

график на изпитите