Специалности

Специалности

Успешно завършилите курса на обучение получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация трета степен.

В професионалната гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград през последните години учениците избират между следните специалности:

Специалност “Бизнес администрация”


Специалност “Икономическа информатика”Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"


Специалност "Компютърна техника и технологии"


Специалност "Промишлена електроника"


Специалност "Промишлена електроника"Специалност "Технология на полимерите"


Специалност "Икономика и мениджмънт"