Специалности

Специалности

Успешно завършилите курса на обучение получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация трета степен.

В професионалната гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград, учениците имат възможност за избор между следните специалности:

Прием след 7-ми клас, курс на обучение - 5 години,интензивно изучаване на английски език Прием

Трета степен на професионална квалификация по професията

"Техника на електронна техника"

Подробна информация