Специалност - Бизнес администрация

Специалност - Бизнес администрация

Специалността ще ви осигури нов вид професионална подготовка и знания за пазара, отчетността, данъчната , монетарната и правна система. Ще придобиете знания по организацията и функционирането на държавната и общинска администрация, социалните служби и информационни бюра. Големи възможности се откриват за реализация и участие в управлението, както на малки и големи бизнес единици, така и във финансови институции и всякакъв вид стопанска дейност. След завършване на курса на обучение, учениците ще придобият умения за:

    • Организиране на връзките с обществеността, взаимоотношенията с външни партньори на средно управленческо ниво.

    • Ползване на два чужди езика.

    • Широка правна култура и задълбочени знания по стопанско, административно, трудово и търговско право.

    • Управление на дребен бизнес и предприемачество.

    • Възможности за реализация във всички сфери на стопанския живот и социалната сфера.

Обратно към Специалности