Специалност - Газова техника

Специалност - Газова техника

Професията е с висока социална значимост и перспективи, свързани с широкото навлизане на газоснабдяването в бита, обществения сектор и промишлеността. Часовете по учебна практика се провеждат в модерна лаборатория, оборудвана със съвременни газови уреди и съоръжения, които се използват за максимално усвояване на учебния материал. Успешно завършилият тази специалност ще може:

  • да изгражда и експлоатира газопреносни мрежи;

  • да монтира, експлоатира и отстраняване повреди по газови инсталации в бита и промишлеността

  • да монтира и обслужва битови и индустриални газови уреди

  • да разчита чертежи, изготвя схеми и списък на материалите за изграждане на вътрешни битови газови инсталации

  • да работи с уреди за измерване, контрол и регулиране на газоподаването

  • да свързват вътрешни газови инсталации към газопреносната мрежа

Обратно към Специалности