Специалност - Икономика и мениджмънт

Специалност - Икономика и мениджмънт

Обучаваните по тази специалност придобиват умения: 

Обратно към Специалности