Специалност - Компютърна техника и технологии

Специалност - Компютърна техника и технологии

Специалността осигурява високо професионална подготовка в областта на компютърните системи, на информационните и комуникационни технологии. Учебните занятия се провеждат в компютърни зали и лаборатории, оборудвани с най-модерна компютърна техника и с осигурен бърз достъп до Интернет. След завършване на курса на обучение, учениците ще могат да:

    • Работят с персонални компютри и операционни системи към тях, периферии изградени със съвременни градивни елементи и перспективни схемни решения, бази от данни и съответните им приложни продукти;

    • Ползват презентационна и интерактивна мултимедия в локална и Интернет среда, Web дизайн;

    • Инсталират, работят със и поддържат хардуера и софтуера на различни компютърни системи и мрежи;

    • Тестват, диагностицират и отстраняват повреди в различни компютърни системи и компютърни мрежи и периферни устройства;

    • Предлагат на потребителите встъпителен инструктаж за работа с компютърна система.

Обратно към Специалности