специалност Логистика

Специалност - Спедиция, транспортна и складова логистика

Специалността е нова за ПГТМ "Христо Ботев" /от 2018-2019 г./ и наред с общообразователната подготовка, учениците придобиват общотехнически и специални знания и умения по всички необходими учебни дисциплини под ръководството на висококвалифицирани преподаватели. Спедиторът - логистик изпълнява икономически дейности свързани с планиране, договаряне, организиране, управление, контрол и отчитане на транспорта. Успешно завършилите ученици придобиват следните знания и умения:

  • Правоспособност за управление на МПС категория "B";

  • Бизнес комуникации;

  • Транспортно и търговско право;

  • Финансово-икономически анализ и контрол;

  • Логистика;

  • Стокознание;

  • Маркетинг;

  • Обща теория на счетоводната отчетност;

  • Спедиционна дейност.

Обратно към Специалности