tehnologiya-na-polimerite

Специалност - Технология на полимерите

Специалността е нова за училището и е в резултат от повишеното търсене на такива специалисти в района. При постигнати добри резултати в училище местните работодатели в бранша осигуряват втора стипендия, заплащат таксите за обучение при продължаване на обучението във ВУЗ по специалността или предлагат работа. Ще придобиете знания и умения в областта на химията и физиката и технологията на полимерите, което е едно от най-прогресивно развиващите се производства.

След завършване на курса на обучение, учениците ще могат да:

    • Анализират и прогнозират технологичните и експлоатационните свойства на основните видове полимери;

    • Определят последователността на производствените операции при изработване на конкретни изделия;

    • Ползват техническа, технологична и стандартизационна документация;

    • Осъществяват текущ и приемателен контрол при преработката на полимери;

    • Създават правилна организация на работното място и работят в екип.

Обратно към Специалности