Здравно осигуряване след 12-ти клас:

           приложение 1

           приложение 2

           видеоматериал


Заповед за ученически стипендии 2-ри срок 2023/2024 г.


Самостоятелна форма на обучение

    Тук следете информация и графици за ученици в самостоятелна форма на обучение:

Ред и срокове за организация на обучението в самостоятелна форма за 2023-2024 година 

График на изпитите за сесия Януари-2024г.