Самостоятелна форма на обучение

Тук следете информация и графици за ученици в самостоятелна форма на обучение.

Януарска сесия, учебна 2021/2022 г.

заповед за Януарска сесия