Здравно осигуряване след 12-ти клас:

           приложение 1

           приложение 2

           видеоматериал


Заповед за ученически стипендии 2-ри срок 2023/2024 г.


Самостоятелна форма на обучение

    Тук следете информация и графици за ученици в самостоятелна форма на обучение:

Ред и срокове за организация на обучението в самостоятелна форма за 2023-2024 година 

График на изпитите за сесия Юни-2024г.


Редовна форма на обучение

Заповед за изпити на конспект - януари 2024г.


Заповеди за явяване на ЗДИППК:

Заповед РД 11 –231/ 13.05.2024г.

Заповед РД 11 –232/ 13.05.2024г.

Заповед РД 11 –233/ 13.05.2024г.


Заповеди за производствена практика:

     Заповед за 12 клас

     Заповед за 10 и 11 клас