Учебни материали

За вас, дванадесетокласници:

Рейтинговата система на висшите училища в Република България - възможност за кариерно ориентиране и избор на висше училище:

http://rsvu.mon.bg

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

/Място за споделени учебни материали/

География и икономика

Visual Basic

Теория

Изчисляване на ДДС

Конвертор на мерни единици

Използване на оператор с условие If/Else

Задача Температурен конвертор

Използване на MsgBox Задача "Име, парола, видимост"

Карта на съкровищата

Задача Биоритми

Генериране на произволно число

Многовариантен избор със Select/Case 1

Многовариантен избор със Select/Case 2

Проект Фотостудио

Проект "Изпитен резултат"

Игра "Ти печелиш"

Игра "Познай числото"

Калкулатор

Игра "Не докосвай стените"

Изчисляване на среден успех

Оцветяване на рисунка

Задачи за самостоятелна работа


Компютърни мрежи(материалите са подбрани от Интернет)

Компютърни мрежи, мрежови хардуер

Компютърни мрежи, pdf

OSI модел 1

OSI модел 2

Протоколи TCP/IP

IP адреси

Тест1

Заплахи за КМ


Периферни устройства (материали от Интернет)


Запомнящи устройства (материали от Интернет)


Web дизайн

www.w3schools.com

1. HTML5

2. HTML5

3. CSS

4. CSS

Пример с хоризонтално и вертикално Меню 1

Колориметрия

Цветове в web

Графика в web

CSS за изображения

Пример сайт

Подготовка за тест


MS Word

Форматиране на текст 1 - текст пример

Форматиране на текст 2 - текст пример

Уроци за работа с MS Word 2010


MS Excel

Уроци за работа с MS Excel 2007/2010

Формули 1

Формули 2

Обработка на данни

Упражнение Списъци

Задание за работа със списъци


MS Access

Що е БД?

Таблици

Формуляри

Заявки

Отчети

Задание "Библиотека"

БД Библиотека - заявки и отчети

Задание 2