цпо

ЦПО

Професии и специалности в ЦПО към ПГТМ "Христо Ботев"

  • Машинист на пътностроителни машини

  • Водач на електрокари и мотокари за работа в предприятията-втора група универсални и специализирани високоповдигачи

  • Водач на МПС, категория В

  • Финансист, специалности:Банково дело, Застрахователно и осигурително дело

  • Оперативен счетоводител

  • Данъчен и митнически посредник, специалности: Митническа и данъчна администрация, Митническо и данъчно обслужване

  • Оператор на компютър

  • Икономист - информатик

  • Заварчик

  • Машинен оператор, специалност: Машини и съоръжения за заваряване

  • Стругар

  • Шлосер

  • Електромонтьор, специалност: Електрически инсталации

  • Огняр

  • Химик-оператор, специалност:Технология на полимерите

  • Хлебар - сладкар, специалности: Производство на хляб и хлебни изделия, Производство на сладкарски изделия

  • Шивач

  • Работник в дървообработването, специалности: Производство на фасонирани материали, Производство на бъчви

  • Строител, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително дърводелство, Строително тенекеджийство, Покриви

  • Помощник в строителството, специалност: Основни и довършителтни работи

  • Помощник пътен строител, специалност: Пътища, магистрали и съоръжения

  • Озеленител, специалности: Парково строителство, Цветарство

  • Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

  • Хотелиер

  • Готвач, специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

  • Сервитьор - барман

  • Организатор на туристическа дейност, специалности: Организация на туризма и свободното време, Селски туризъм

  • Екскурзовод

  • Фризьор

  • Козметик

  • Спасител при бедствия, аварии и катастрофи

  • Охранител, специалност: Физическа охрана на обекти