Уважаеми ученици, спазвайте противоепидемичните правила.

При влизане в сградата на гимназията, всички ученици да носят и ползват лични предпазни средства.

Използвайте поставените дезинфектанти и течен сапун.

При движение в сградата на училището следвате стрелките, указващи посоките на движение и съответните вход и изход на сградата.

В съответствие с направените препоръки на МОН и решение на Педагогическия съвет, ПГТМ "Христо Ботев" прилага локален подход за преминаване към дистанционна форма на обучение или смесена по випуски.

Според заповед на МОН учениците на ПГТМ "Христо Ботев" продължават обучението за периода:

График за присъствено обучение:

05.05.2021г. - 07.05.2021г. – 9 и 12 клас;

10.05.2021г. – 14.05.2021г. – 9, 11 и 12 клас;

17.05.2021г. – 28.05.2021г. - 8, 10 и 11 клас;

График за обучение в електронна среда обучение:

В периода от 05.05.2021г. до 07.05.2021г. за учениците от 8, 10 и 11 клас;

В периода от 10.05.2021г. до 14.05.2021г. – за учениците от 8 и 10 клас;

В периода от 17.05.2021г. до 28.05.2021г. - за учениците от 9 клас;

От 31 май 2021г. се възстановяват присъствените занимания в училищата за всички ученици от пети до единадесети клас.

За дистанционно обучение използваме профилите в Google домейна на училището - платформата G Suit, Google Classroom, Google meet и другите приложения на Google. При проблеми се свързвайте с класните ръководители

или с Антоанета Йотова, тел. и Viber 0887094746

Разписание на учебните часове в сила от 04 февруари 2021 г.: