Иновации в ПГТМ "Христо Ботев"

От учебната 2018/2019г. в Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград активно се използват Google Apps for Education.

Всички ученици и учители имат профили към домейна на училището. През профила ученикът ползва поща, получава уроци и задания, съхранява ги, прави предварително създадени тестове и изпраща изработени файлове. Този начин на комуникация е начин за съвременно, качествено обучение. И всичко това през компютър, лаптоп, таблет или смартфон, в училище или извън него, навсякъде,където има достъп до Интернет. Това позволява достъп до учебните материали и за ученици, които отсъстват по различни причини от учебния час, удобно е и за ученици по индивидуални програми и планове.Основната цел е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.Целта на иновацията е да се улесни ученето и да го превърне във вдъхновяващ за учениците процес. Ние вярваме, че всеки ученик е способен да постигне успех и ако са по-самостоятелни в процеса на тяхното обучение, ще могат успешно да се реализират. Персонализираният подход, основан на използване на технологиите, дава възможност учениците сами да ръководят обучението си. Това е един ефективен начин учениците да опознаят и изследват науката, да изграждат самочувствие, знания и умения за живот в 21 век.

2018/2019 г.

Защо избрахме Google Apps for Education?

Вижте във филма, представен от ПГТМ "Христо Ботев"

на първата Национална конференция по програмата “Иновативни училища”

Националната конференция се проведе на 3 декември 2018г. в София Тех Парк.

Организатор на конференцията е Дирекция “Образование на българите зад граница и училищна мрежа” на МОН.


2019/2020 г.

Според предварително сключен договор между двете иновативни училища ПГТМ „Христо Ботев“ гостува на ПГИМ, гр. Пазарджик. Двете училища са партньори по НП „Иновации в действие“ за 2019/2020г..


Домакинска среща за обмен на иновативни практики по НП „Иновации в действие“

Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти,представящи обмена на иновации“.от 14.11.2019г. до 16.11.2019г.домакин: Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“, гр. Ботевград

гостуващи училища:

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик

Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“, гр. Русе

тема на обмена: „Безхартиено обучение чрез използване на Google Apps for Education“

Продукти от обмена:

ОЧАКВАНИЯ ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ПРЕЗЕНТАЦИЯ:

ГАЛЕРИЯ:

Споделено от ПГ по механотехника „Юрий Гагарин”, гр. Русе:

2020/2021 г.

Според предварително сключен договор между двете иновативни училища ПГТМ „Христо Ботев“ гостува на ПГ по туризъм, град Самоков. Двете училища са партньори по НП „Иновации в действие“ за 2020/2021г.


Домакинска среща за обмен на иновативни практики по НП „Иновации в действие“

Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти,представящи обмена на иновации“.от 14.11.2019г. до 16.11.2019г.домакин: Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“, гр. Ботевград

гостуващи училища:

Професионална гимназия по туризъм, София-област, Община Самоков, гр. Самоков

Професионална гимназия по транспорт "Вл. П. Минчев", Област Монтана, Община Бойчиновци, с. Владимирово

тема на обмена: „Безхартиено обучение чрез използване на Google Workspace for Education“

презентация за използването на Google Workspace for education


Продукти от обмена:

презентация

анализ на анкета


Споделено в медиите:

samokov365.com

botevgrad.com

botevgrad.news

balkanec.bg

РУО-София област


ЗА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:

e-mail: pgtm_botevgrad@mail.bg, http:// www.pgtmbg.com/

или ни пишете чрез формата за контакт: