Иновации в ПГТМ "Христо Ботев"

От учебната 2018/2019г. в Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград активно се използват Google Apps for Education.

Всички ученици и учители имат профили към домейна на училището. През профила ученикът ползва поща, получава уроци и задания, съхранява ги, прави предварително създадени тестове и изпраща изработени файлове. Този начин на комуникация е начин за съвременно, качествено обучение. И всичко това през компютър, лаптоп, таблет или смартфон, в училище или извън него, навсякъде,където има достъп до Интернет. Това позволява достъп до учебните материали и за ученици, които отсъстват по различни причини от учебния час, удобно е и за ученици по индивидуални програми и планове. Основната цел е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.Целта на иновацията е да се улесни ученето и да го превърне във вдъхновяващ за учениците процес. Ние вярваме, че всеки ученик е способен да постигне успех и ако учениците са по-самостоятелни в процеса на тяхното обучение, ще могат успешно да се реализират. Персонализираният подход, основан на използване на технологиите, дава възможност учениците сами да ръководят обучението си. Това е един ефективен начин учениците да опознаят и изследват науката, да изграждат самочувствие, знания и умения за живот в 21 век.

2018/2019 г.

Защо избрахме Google Apps for Education?

Вижте във филма, представен от ПГТМ "Христо Ботев"

на първата Национална конференция по програмата “Иновативни училища”

Националната конференция се проведе на 3 декември 2018г. в София Тех Парк.

Организатор на конференцията е Дирекция “Образование на българите зад граница и училищна мрежа” на МОН.


2019/2020 г.

Според предварително сключен договор между двете иновативни училища ПГТМ „Христо Ботев“ гостува на ПГИМ, гр. Пазарджик. Двете училища са партньори по НП „Иновации в действие“ за 2019/2020г..


Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти,представящи обмена на иновации“.от 14.11.2019г. до 16.11.2019г.домакин: Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“, гр. Ботевград

гостуващи училища:

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик

Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“, гр. Русе

тема на обмена: „Безхартиено обучение чрез използване на Google Apps for Education“

Продукти от обмена:

ОЧАКВАНИЯ ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ПРЕЗЕНТАЦИЯ:

ГАЛЕРИЯ:

Споделено от ПГ по механотехника „Юрий Гагарин”, гр. Русе:

2020/2021 г.

Според предварително сключен договор между двете иновативни училища ПГТМ „Христо Ботев“ гостува на ПГ по туризъм, град Самоков. Двете училища са партньори по НП „Иновации в действие“ за 2020/2021г.


Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти, представящи обмена на иновации“ от 14.11.2019г. до 16.11.2019г.домакин: Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“, гр. Ботевград

гостуващи училища:

Професионална гимназия по туризъм, София-област, Община Самоков, гр. Самоков

Професионална гимназия по транспорт "Вл. П. Минчев", Област Монтана, Община Бойчиновци, с. Владимирово

тема на обмена: „Безхартиено обучение чрез използване на Google Workspace for Education“

презентация за използването на Google Workspace for education

домакинство гостуване в Самоков

Продукти от обмена:

презентация

анализ на анкета


Споделено в медиите:

samokov365.com

botevgrad.com

botevgrad.news

balkanec.bg

РУО-София област
2021/2022 г.

Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти, представящи обмена на иновации“

от 08.06.2022г. до 09.06.2022г.

домакин: Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“, гр. Ботевград

гостуващи училища:

Професионална държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев", гр. Свищов,

Професионална гимназия по електротехника и строителство, гр. Търговище

Средно училище "Христо Ботев", обл. Плевен, гр. Славяново

тема на обмена: „Безхартиено обучение чрез използване на Google Workspace for Education“

Според предварително сключен договор между двете иновативни училища ПГТМ „Христо Ботев“ гостува на Професионална държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев", гр. Свищов.


Продукти от обмена:

брошура

анализ на анкета

постер

Споделено в медиите:

линк "Новини" от сайта на ПГТМ "Христо Ботев"

РУО - София област

ЗА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:

e-mail: pgtm_botevgrad@mail.bg, http:// www.pgtmbg.com/

или ни пишете чрез формата за контакт: