Контакти

                      За подробна информация и контакти:

Професионална гимназия по техника  и мениджмънт 

 "Христо Ботев", гр. Ботевград

2140 Ботевград

ул. "Свобода" 18

тел: (0723) 66 842, 66 646

факс: +359 723 66842


e-mail: pgtm_botevgrad@mail.bg

site: http://www.pgtmbg.com/


официална поща на институцията: info-2300284@edu.mon.bg

Директор

Иван Николов

Тел.: +359 876770800


Зам. директор Учебна дейност

инж. Ваня Иванова

Тел.: +359 (723) 66842


Зам. директор учебно-производствена дейност

инж. Нина Петкова

Тел.: +359 (723) 66842


Втори час на класа и време за среща между учители и родители:

Вторник, 14:00—15:00


Следвайте ни и във  Facebook