Контакти

За подробна информация и контакти:

Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев"

2140 Ботевград

ул. "Свобода" 18

тел: (0723) 66 842, 66 646

факс: +359 723 66842

e-mail: pgtm_botevgrad@mail.bg

http://www.pgtmbg.com/

Директор

Иван Николов

Тел.: +359 876770800


Зам. директор Учебна дейност

инж. Ваня Иванова

Тел.: +359 (723) 66842


Зам. директор учебно-производствена дейност

инж. Нина Петкова

Тел.: +359 (723) 66842


Втори час на класа и време за среща между учители и родители:

Вторник, 14:00—15:00

Следвайте ни и във Facebook